CENNIK

USŁUGI PODSTAWOWE

 

 • Podstawowe badanie techniczne - samochód do 3,5 t. 99,00zł
 • Podstawowe badanie techniczne samochodu zasilanego gazem 1 162,00zł
 • Pierwsza rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy 99,00zł
 • Motocykl, ciągnik rolniczy 63,00zł
 • Motorower 51,00zł
 • Po wypadku , kolizjii drogowej 95,00zł
 • Pojazd który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa ( za warunki dodatkowe ) 43,00zł
 • Pojazd który ma być używany jako uprzywilejowany ( za war.dod.) 51zł
 • Pojazd do nauki jazdy lub przeprowadzaia egzaminu państwoego (za war.dodatkowe) 49,00zł
 • Pojazd o którym mowa w art.81 ust. 11pkt 5 ustawy z dnia 20czerwca 1997r. v- Prawo o ruchu drogowym 51,00zł
 • Pojazd skierowany przez starostę lub wniosek posiadacza w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych, lub narusza
  wymagania ochrony środowiska
   95,00zł
 • Pojazd w którym w czasie badania stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu
  mogocym stwarzać zagrożenie dla bezpieczenstwa ruchu drogowego
   95,00zł
 • Sprawdzenie prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągniecia przyczepy 35,00zł
 • Wykonanie numeru nadwozia 49,00zł
 • Wykonanie numeru silnika 49,00zł
 • Wykonanie tabliczek i jej umieszczenie 36,00zł

USŁUGI DODATKOWE

 

Wymiana oleju, filtrów, wymiana opon, wymiana płynów eksploatacyjnych, naprawa hamulców, zawieszenia, naprawy blacharskie.

 

 • Analiza spalin 20zł
 • Komputerowe sprawdzanie amortyzatorów  20zł
 • komputerowe sprawdzanie hamulców 20zł
 • Ustawianie świateł 15zł
 • Wstępne sprawdzanie zbieżności  15zł
 • wymiana żarówek od 5zł
 • Sprawdzanie luzów w zawieszeniu (szarpaki) 30zł
 • Przejazd przez linię diagnostyczna  60zł
 • Zdjęcie i założenie koła  10zł
 • Geometria kół 100zł
 • Sprawdzenie auta przed zakupem 99zł

 

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołow w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie

 • skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00zł
 • ustawienie i natężęnia świateł drogowych i świateł mijania 14,00zł
 • połącznie układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzu w zawieszeniu 20,00zł
 • toksyczności spalin 14,00zł
 • poziomu hałasu 20,00zł
 • działania amortyzatorów jednej osi 14,00zł
 • wszystkich innych usterek łącznie 20,00zł

*1 - Wymagany komplet dokumentów dotyczących instalacji gazowej
*2 - Cena nie obejmuje kosztów przeróbki samochodu.

Podstawa prawna

Opłaty za badania techniczne pojazdów są naliczane według tabeli przygotowanej przez Instytut Transportu Samochodowego w oparciu o rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Miejskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów przy tym stosowanych (DZ. U. nr 81 z 1999 roku, poz. 917 z późniejszymi zmianami) i w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów (Dz. U. nr 223 z 2004 roku poz. 2261).